خدمات باشگاه مشتریان

یکی از روش های بسزای افزایش سودآوری هر کسب و کاری حفظ رابطه و تعامل با مشتریان میباشد.افتتاح باشگاه مشتریان میتواند شما را در این راستا کمک کند.یکی از بهترین روش حفظ مشتریان و تعامل با آن ها،افتتاح باشگاه مشتریان میباشد

طبق آمار گرفته شده،بدست آوردن و جذب یک مشتری جدید برای کسب و کار و فروش خدمات یا محصول به وی 5 تا 10 برابر هزینه بیشتری نسبت به فروش همان خدمت یا محصول به مشتری قبلی تان دارد.ضمن اینکه مشتریان قدیمی به طور میانگین 67% بیشتر از سایر مشتریان هزینه صرف خرید محصول و خدمت از کسب و کار شما می نماید

پکیج پیشنهادی خدمات (مشاوره ای-راه اندازی) باشگاه مشتریان فراصدر به شرح زیر میباشد:

طراحی مدل و استراتژی باشگاه مشتریان:

. (آموزش چرایی استفاده از باشگاه مشتریان (مدیریت-پرسنل
.(جمع آوری داده های سازمان مشتری (شناخت مشتری
.مشاوره اهداف باشگاه مشتریان-گروه های مشتریان ومنافع باشگاه
.طبقه بندی مشتریان فعلی سازمان مشتری
.(تدوین سناریو باشگاه مشتریان(ساختارعضویت-ارتباط-امتیازات-رتبه بندی-منافع
.اجرای سناریوی باشگاه مشتریان
.(بهبود مستمر باشگاه مشتریان(هر 3 ماه یک بار


مدیریت پروژه ی ایجاد و استقرار باشگاه مشتریان


.مدیریت اطلاع رسانی وعضوگیری باشگاه مشتریان
.ارسال ودریافت فایل های مورد نیاز با برنامه حسابداری
.(گزارشات ماهانه باشگاه مشتریان(تعداداعضا-صعود و نزول-امتیازات
.راهبری ، هدایت و ممیزی برنامه های باشگاه مشتریان
.بررسی بازخوردها، مشکلات، کاستی ها وبرنامه ریزی جهت رفع آن


به طور کلی خدمات باشگاه مشتریان شامل موارد زیر می باشد:


تدوین استراتژی باشگاه مشتریان

- سیاست گذاری امتیازی
-سیلست گذاری گروه بندی
-سیاست گذاری تخفیف گذاری
-سیاست گذاری اعطائ جوایز


اجرای باشگاه مشتریان
-آموزش و پیگیری نیرو
-پیامک های اعلانات ارسالی به مشتری
-طراحی فرم
-طراحی استند
-تبلیغات
-ثبت اطلاعات مشتری در یک بانک اطلاعاتی
-مشخص شدن جزئیات خرید مشتریان و تعیین سلیقه آن ها
-برجسته شدن هویت و برند سازمانی
باشگاه مشتریان با ارائه خدمات زیر، سازمان را به توسعه و پیشرفت روند تجارت سوق می دهد:


1- ثبت اطلاعات مشتریان در قالب یک بانک اطلاعاتی جهت دسته بندی و طبقه بندی آنها.
2- مشخص شدن جزئیات خرید مشتریان و تعیین سلیقه آن ها جهت ارائه پیشنهادات و طرح های تشویقی به آنها.
3- رده بندی مشتریان.
4- مدیریت امتیازدهی.
5- ارائه جوایز به مشتریان خود در قالب باشگاه مشتریان جهت حفظ مشتری و بهبود روند توسعه تجارت.
6- ایجاد تبلیغات فردی یا گروهی جهت جذب مشتریان جدید.
7- ارائه روش نوینی از بازاریابی آنلاین جهت به حداقل رساندن هزینه های تبلیغات و افزایش سودآوری سازمان.
8- بهبود کیفیت ارائه خدمات سازمان به مشتری.
9- برجسته شدن هویت و برند سازماننمونه ای از باشگاه مشتریان اجرا شده