از رقبا سبقت بگیرید

درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

پیگیری تماس ها و دیکر موارد مربوط به مشتریان
طراحی نرم افزارهای سفارشی

طراحی نرم افزارهای سفارشی

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سایت
سیستم مدیریت پیامک کوتاه

سیستم مدیریت پیامک کوتاه

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت گردش کار
سیستم مدیریت باشگاه فوتبال

سیستم مدیریت باشگاه فوتبال

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی باشگاه مشتریان تخصصی
سیستم گردش کار

سیستم گردش کار

مشاوره ، طراحی و پیاده سازی فروشگاه های آنلاین
باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

طراحی و پیاده سازی نرم افزار های اندروید و IOS

فرابین چگونه با شما همکاری می کند؟

بله، نرم افزارهای تولید شده می توانند از طریق وب سرویس و خروجی exel که از جانب نرم افزار های حسابداری به نرم افزار یک پارچه فرابین ارتباط بگیرند که نرم افزار یک پارچه فرابین به گونه طراحی شده است که با هیچ گونه وب سرویس و خروجی exel مشکای نداشته و به راحتی کار می کند.
خیر، نرم افزار یک پارچه فرابین به گونه طراحی و پیاده سازی شده است که تمام نرم افزار های را که یک سازمان تهیه می کند را طی یک سیستم مدیریت به آن سازمان تحویل می دهد که تمام اطلاعات و مدیریت ها از یک جا به صورت متمرکز انجام می شود.
نمی توان گفت که CRM باشگاه مشتریان نمی باشد یا می باشد چون CRM هسته باشگاه مشتریان است. تمام اطلاعات در آن ذخیره شده در آن توسط باشگاه مشتریان با مشتریان ارتبطات می گیرد. لذا باشگاه مشتریان بازو ارتباطی ما بین CRM و مشتریان می باشد.

چرا فرابین را انتخاب کنیم؟